Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Inleiding
Dieren zijn van grote betekenis voor mensen. Ze voorzien in menselijke behoeften, zoals voedsel en sociaal-emotionele steun, en zijn in staat karaktereigenschappen en gedragskenmerken van mensen te spiegelen en onbewuste effecten van mens-dier relaties te onthullen. Het ‘overvragen’ van een dier zal leiden tot welzijnsproblemen bij zowel dier als mens. Een dieropstelling is een werkwijze om de samenhang tussen mens-dier relaties en de dynamiek tussen dier en omgeving inzichtelijker te maken. Tevens om verbetersuggesties aan te dragen.

Wat is een dieropstelling?
Bij een dieropstelling brengt een vraagsteller een vraag in over zijn/haar dier of de relatie van een dier met een specifieke persoon of een ander dier. De opstelling kan betrekking hebben op huisdieren, landbouwdieren of paarden, maar ook op dieren in de natuur. De begeleider van de opstelling scherpt de vraag aan en vraagt de vragensteller om representanten te kiezen en op te stellen voor het dier en andere relevante zaken of personen. Zodra de representanten zijn opgesteld staan ze in het energieveld van hetgeen ze representeren en ervaren ze de beleving. De wijze van opstellen veroorzaakt een dynamiek en interactie tussen de opgestelde representanten en geeft antwoord op de gestelde vraag of inzicht in de situatie van het dier alsmede de relatie van de vragensteller tot het dier. Het opmerkelijke is dat de opgestelde representanten vanzelf toegang krijgen tot de gevoelswereld van het dier en de onderlinge verhoudingen tussen wie en wat zij representeren. Een opstelling werkt gelijktijdig verhelderend en helend op zielsniveau voor mens en dier.

Ochtendprogramma: Trauma’s bij dieren
Ervaringen en met name de emotionele beleving van een situatie maakt hoe een dier in het leven staat. Wanneer een dier een ‘te spannende’ situatie niet goed verwerkt kan een trauma ontstaan. Instinctief gedrag schiet dan te kort om zonder paniek te reageren. Voorbeelden van veel voorkomende traumatische ervaringen zijn onweer, vuurwerk, een schop, verstrikt raken in een net of touw, angst voor een mededier, voernijd, ruimtegebrek, verlies van een maatje of huisgenoot, reisziekte, bezoek aan een dierenarts, fysiek letsel door een ongeluk, etc.
We gaan nader in op de volgende vragen:
– Wanneer speek je bij dieren van een trauma?
– Hoe herken je een trauma bij dieren?
– Welke soorten trauma’s en reactievormen zijn te onderscheiden?
– Wat zijn veel voorkomende oorzaken van trauma’s bij dieren?
– Hoe kun je trauma’s bij dieren heelen?
– Welke rol en bijdrage kunnen dieropstellingen daarbij leveren?
We gaan aan de slag met het zelf ervaren van trauma’s bij dieren aan de hand van een dynamische opstelling en onderzoeken wat nodig is om de trauma’s op te lossen. Belangrijk om te weten is dat een opstelling met representanten een doorwerking heeft op het niet aanwezige dier.

Middagprogramma: Overige opstellingsvragen
Vragen kunnen betrekking hebben op een probleem met een dier, gedragsproblemen, gezondheidsklachten, een vraag aan je dier, rangordeproblemen binnen een groep en mens-dier relaties. Voorbeelden van vragen:
– Hoe kan ik het contact met mijn huisdier verbeteren?
– Wat speelt er tussen huisdieren die niet harmonisch samenleven?
– Welk soort of ras huisdier past het best bij mij?
– Waarom voelt mijn huisdier zich niet prettig of vitaal?
– Welk voedsel of supplementen heeft mijn dier nodig?
– Wat is belangrijk in de laatste (terminale) levensfase van je dier?
– Waarom is mijn dier getraumatiseerd en wat heeft het nodig?
– Geef ik mijn dieren voldoende ruimte en vrijheid om wezenlijk dier te zijn?
– Welke huisvestingswensen heeft mijn dier?
– Waarom vertoont het dier gedragsproblemen?
– Hoe komt het dat mijn paard schrikkerig en onbetrouwbaar is?
– Waarom wil mijn hond niet alleen thuis blijven?
– Waarom is mijn ene kat angstig en afstandelijk?
– Waarom heeft mijn dier drachtigheidsproblemen?
– Waarom zijn de kippen vroegtijdig van de leg af?
– Wat is er aan de hand met mijn bijenvolk?
– Wat speelt er bij de weidevogels op mijn bedrijf?
Dieropstellingen resulteren in een meer evenwichtige relatie tussen mens en dier én tussen dieren onderling.

Praktische zaken
Representanten: Opstellingen vinden plaats met representanten, zonder aanwezigheid van dieren. Je mag zelf representanten meenemen.
Begeleider: Opstellingen worden begeleid door Wim van Oort, een ervaren opsteller met diverse vormen van systemische opstellingen en organisatieopstellingen.
Dierentolk: Wilt je na afloop van de opstelling inzichten communiceren met je dier, dan kan dat met hulp van dierentolk Piek Stor.
Datum: Zaterdag 18 januari 2020 van 9.30 tot 17.00 uur
Locatie: HeelCentrum Doorn, Sandenburgerlaan 6, 3941 ME Doorn
Kosten: Inbrenger opstelling € 50,- en representanten en belangstellenden € 25,-
Vervoer vanaf station Driebergen kan geregeld worden

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelman. Klik op "Koop Tickets" om bestaande bezoekersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets are not yet available