zieke katWat kun je met Healing technieken doen voor een ernstig ziek dier of voor een oud dier, wat haar leven gehad heeft en duidelijk aan de laatste fase toe is, de terminale fase? Deze vraag komt regelmatig voor in mijn praktijk en bij HeelDier, waarbij ik aromatherapie, homeopathie en Healing Touch for Animals combineer.

Zelf zie ik deze drie energetisch methoden om een lichaam in balans te brengen als aanvullend op elkaar. De Healing Touch technieken werken direct op de grote energie wielen (de 7 chakra’s) in het lichaam. Homeopathische- en aromatische remedies kies ik uitgaande van wat het verstoorde lichaam laat zien en waar het bijstelling zoekt. Dat laatste is een keuze op fysieke en emotionele symptomen. Het totaalbeeld bepaald dan de keuze voor de remedie. Het is altijd zoeken naar die ene remedie die alles in zich heeft. Voor stervende dieren ligt daar geen prioriteit meer.

 

Broken leg horse eating grass in a farmWat kun je doen voor een ernstig ziek dier? Een dier wat misschien is opgenomen bij de dierenartspraktijk voor een pittige operatie of een paard wat oud is en niet meer op zijn benen kan staan en aan euthanasie toe is.

Door het dier een Healing te geven breng je de grote energiecentra van het lichaam, de chakra’s (weer) in beweging en tevens goed in elkaar grijpend aan het draaien.

chakra's zonder mensDat werkt als volgt: In het plaatje van de chakra’s zie je zeven symbolen, ieder staat voor een chakra. Het onderste rode basis chakra draait met de grootste bewegingen.  Het oranje chakra daarboven draait iets kleiner en grijpt in op het onderste rode chakra en het gele chakra erboven. En zo naar boven toe draaien de chakra’s in elkaar en met elkaar. Is er een van de wielen verstoord of vertraagd dan heeft dat effect op de andere wielen. Met energetische technieken kunnen de wielen of chakra’s weer draaiend en in balans gebracht worden. Daardoor kan het lichaam doen wat het nog kan. Een onderdeel van het lichaam wat kapot is of oud en gebruikt wordt niet genezen, maar kan nog doen wat mogelijk is. Een vorm van optimalisatie. Homeostase wordt dat genoemd. De energetische wielen hebben verbinding met de organen en andere onderdelen van het lichaam. Draaien de energiecentra optimaal dan kunnen de systemen die hieraan verbonden zijn ook beter werken. Dat kan betekenen dat er nog energie is om het leven nog een tijdje te leven, het kan ook betekenen dat het makkelijker wordt om te sterven en over te gaan naar de zielen wereld. Met of zonder euthanasie. Afhankelijk van de situatie kies ik er dan wel vaak een essentiële olie bij. Een olie met een hoog trillingsniveau om het hele systeem omhoog te brengen. Neroli kan een keuze zijn: om het contact met de zielen wereld te vergemakkelijken. Roos is ook een mooie olie voor deze Healings, zacht en liefdevol. Veelal kies ik voor Frankincense, een olie met een zeer hoog trillingsniveau. Door dit bij de Healing te gebruiken wordt het trillingsniveau van het hele lichaam omhoog gebracht.

En dan kan het zomaar gebeuren dat de mens van het dier mij bericht dat het paard vredig is ingeslapen of dat de geopereerde kat naar huis is gekomen en een week later al weer door de tuin loopt op jacht naar een of ander hapje.