Homeopathie is een van de eerste geneeswijzen met middelen uit de natuur die werd ontwikkeld door de arts Hahnemann begin 1800. Later werd deze manier van denken overschaduwd door de reguliere denkwijze die momenteel nog steeds de overhand heeft in de gezondheidszorg. Homeopathie is echter een aanpak om gezondheid te verbeteren en wordt nu juist weer als modern gezien. Dit vooral vanuit de zienswijze dat alle factoren die aanwezig zijn in een ziek organisme een rol spelen. Ook wel holistisch kijken en denken genoemd.

Homeopathie is een energetische behandelwijze die met goede resultaten voor elk dier en mens kan worden ingezet voor zowel acute als chronische problemen. Homeopathie maakt gebruik van de genezende eigenschappen van planten, dieren en mineralen in een hoge verdunning, wat we potentie noemen, in water.  

Homeopathie gaat uit van het principe: “het gelijke geneest het gelijke” of in latijn: Similia similibus curentur.

Bijvoorbeeld: Laat het lichaam hoge koorts zien, dan is de remedie die aanzet tot genezing een remedie die hoge koorts laat zien bij een gezond lichaam. Nu zijn er vaak vele symptomen en de kunst van de homeopaat is om die remedie te vinden die al die symptomen in zich heeft. Een homeopaat kijkt naar alle symptomen die het lichaam laat zien. Dat kan bijvoorbeeld de hoge koorts zijn, maar ook angst voor iets specifieks, hoe er op geluid wordt gereageerd, hoe er geslapen wordt, waar pijn is enzovoort.

Homeopathie werkt ook ondersteunend bij acute problemen bij bijvoorbeeld pezen, spieren, kneuzingen en botbreuken. Is de situatie acuut dan werkt de remedie ook acuut, dus snel. Dit geldt ook voor een angstig vooral, is de paniek plotseling ontstaan dan kan deze snel worden “uitgedoofd” met de juiste homeopathische keuze.

Homeopathie, Healing Touch for Animals® , aromatherapie en TTouch vullen elkaar heel goed aan.

homeopathie holistisch heelcentrum